น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม (Industrial Gear Oil)

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม (Industrial Gear Oil)

น้ำมันเกียร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญของเครื่องจักรส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมใช้ในการถ่ายทอดกำลังโดยการเพิ่มหรือลดความเร็วของเพลา เกียร์ที่ใช้ในเครื่องจักรมีหลายชนิดแบ่งตามประเภทของการใช้งาน ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการทำงานของชุดเกียร์ในงานอุตสาหกรรมก็คือ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

ประเภทของ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

  • น้ำมันเกียร์สำหรับงานเบา ภาระการทำงานน้อย น้ำมันเกียร์ที่ใช้จะทำหน้าที่หลักในการระบายความร้อนจึงนิยมใช้เบอร์ความหนืดไม่สูงมากเช่น เบอร์ 68 หรือ 100
  • น้ำมันเกียร์สำหรับงานปานกลางถึงหนัก เหมาะสำหรับเกียร์ที่ต้องรองรับแรงกดสูง ทำให้มีแนวโน้มที่จะสึกหรอได้ง่าย น้ำมันเกียร์ที่ใช้จะต้องมีสารรองรับแรงกด เพื่อป้องกันการสึกหรอของเกียร์
  • น้ำมันเกียร์สำหรับงานที่มีสภาวะรุนแรงกว่าปกติ ชุดเกียร์จะต้องรองรับโหลดสูงเป็นพิเศษ อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ดังนั้นจะต้องใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ เพราะว่าน้ำมันแร่ธรรมดาไม่สามารถรองรับการทำงานในสภาวะนี้ได้

หน้าที่หลักของ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

  • ป้องกันการสึกหรอของชุดเกียร์ ในขณะทำงานฟันเกียร์จะขบกันและเกิดแรงกระทำบริเวณผิวสัมผัส เกิดการเสียดสีกันของฟันเกียร์ทำให้เกียร์เกิดการสึกหรอได้ ดังนั้นน้ำมันเกียร์จะทำหน้าที่สร้างฟิล์มเคลือบพื้นผิวของเกียร์ไว้ นอกจากนี้สารรองรับแรงกดในน้ำมันเกียร์ยังทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานและป้องกันการเสียดสีและการสึกหรอของชุดเกียร์ด้วย
  • ระบายความร้อน ในขณะที่ฟันเกียร์ขบกันแรงเสียดทานระหว่างฟันเกียร์จะทำให้เกิดความร้อนขึ้น และสะสมอยู่ที่ชุดเกียร์ ถ้าหากอุณหภูมิของชุดเกียร์สูงกว่าปกติจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุดเกียร์ได้ ซึ่งน้ำมันเกียร์จะทำหน้าที่ในการถ่ายเทความร้อนจากชุดเกียร์ไปยังระบบหล่อเย็นได้
  • ป้องกันสนิมและกำจัดสิ่งสกปรก น้ำและอากาศสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะที่ผิวของฟันเกียร์ทำให้เกิดสนิมได้ ซึ่งน้ำมันเกียร์จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำและอากาศเข้าทำปฏิกิริยากับโลหะได้ นอกจากนี้น้ำมันเกียร์ยังช่วยกำจัดน้ำและสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน โดยที่น้ำหรือสิ่งสกปรกจะแขวนลอยอยู่ในน้ำมันเกียร์และกำจัดออกจากระบบโดยผ่านไส้กรอง

จะเห็นได้ว่าน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อการทำงานของชุดเกียร์อย่างมาก ทั้งช่วยป้องกันการสึกหรอ ระบายความร้อน ป้องกันสนิม และกำจัดสิ่งสกปรกในระบบ ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของเกียร์ การเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เกียร์มีอายุการใช้งานยาวนาน และน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

น้ำมันหล่อลื่นยูคอนขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม “GEAR OIL EP” มีหลายเบอร์ความหนืดให้เลือก คือ ISO220, ISO320, ISO460 เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ปราศจากสารตะกั่วผสมสารรับแรงกดสูง(EP) เป็นสูตรที่มีกำมะถันฟอสฟอรัสเป็นสารรับแรงกดออกแบบสำหรับหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมที่มีโหลดสูงและช็อกโหลดสูง ปกป้องฟันเกียร์จากการสึกหรอและการกัดกร่อน ลดแรงเสียดทาน ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน