รางวัลสัญลักษณ์คุณภาพและการรับรองคุณภาพในระดับสากล

ASEAN BUSINESS AWARDS

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรา รางวัล ASEAN Business Awards (ABA) เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Business Advisory Council (ASEAN-BAC) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจประเทศอาเซียน ซึ่งในปี 2016บริษัท ไทยรุ่งเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้
Read More…

THAILAND TRUSTED MARK 

คือ ตราสัญลักษณ์ รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจาก Thailand Trusted Mark จะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งผู้ซื้อสา

มารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่ดี ผลิตภัณฑ์น้ำมันของ YUKON LUBRICANTS เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลคุณภาพสินค้า ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองจาก Thailand Trusted Mark ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า YUKON LUBRICANTS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ
Read More

ติดตามเรา