Yukon ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม

ด้วยนวัตกรรมการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่า Inter Brand ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 ด้วยเทคโนโลยี US.SYN TECHNOLOGY ที่เกิดจากการคัดสรรและพัฒนาในการผลิต มาตรฐาน American Petroleum Institude (API) พร้อมด้วยมาตรฐานราคาที่สมเหตุสมผล ตอบโจทย์การใช้งาน จนปัจจุบันน้ำมันเครื่องยูคอน ได้รับความเชื่อมั่น ในการไว้วางใจ น้ำมันเครื่องยูคอนของเรา จนได้รับความนิยมในการใช้งานจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายในปัจจุบัน

yukon-banner

ทำไมต้องเลือก YUKON ?

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี การันตีมาตรฐาน ISO 9001 , 14001 นวัตกรรมเทคโนโลยี US.SYN TECHNOLOGY รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ASEAN Business Awards (ABA) ได้รับรองความน่าเชื่อถือจาก Thailand Trusted Mark คุณสมบัติสูงและผ่านมาตรฐานของ Volvo Group Truck Technology

  • ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี
  • นวัตกรรมเทคโนโลยี US.SYN TECHNOLOGY
  • คุณสมบัติสูงและผ่านมาตรฐานของ Volvo Group Truck Technology
  • การันตีมาตรฐาน ISO 9001 , 14001
  • ได้รับรองความน่าเชื่อถือจาก Thailand Trusted Mark
  • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ASEAN Business Awards (ABA)

Latest News

สารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเกียร์ มีอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

น้ำมันไฮดรอลิค

หน้าที่ของน้ำมันไฮดรอลิค หัวใจของการทำงานในระบบ Hydraulic

ไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

thumbnail_อุตสาหกรรม

ติดตามเรา