เทคโนโลยีฝาถังแบบ Optimal Drainage Drum ใช้ได้หมดจนหยดสุดท้าย

optimal drainage drum

Yukon ออกแบบฝาถังแบบ Optimal Drainage Drum

การออกแบบฝาถังเป็นแบบ Optimal Drainage Drum (ODD) เป็นการออกแบบหน้าถังของถังโลหะ ปริมาณ 200 ลิตร ให้มี Slope ที่นูนขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อการระบายของเหลวในถังให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดประมาณของผลิตภัณฑ์ ที่คงเหลือภายในถังหลังจากเทออก จากฝาปกติจะเหลือประมาณอยู่ที่ 200-300 ml แต่ฝาถังแบบใหม่ Optimal Drainage Drum (ODD) จะทำให้มีปริมาณ เหลือน้อยกว่า 100 ml
  • เพื่อให้หน้าถังยังคงสวยงามและสามารถใช้เครื่องพิมพ์สกรีนหน้าถังได้
  • สามารถระบายน้ำออกได้สะดวก และสามารถเทระบายน้ำขังด้านนอกได้ง่าย น้ำไม่ขังเหมือนการขึ้นร่องที่หน้าถัง

ลักษณะเปรียบเทียบ ฝาปกติ กับฝาแบบ Optimal Drainage Drum (ODD)

ฝาถังแบบปกติ ฝาถังแบบ Optimal Drainage Drum 
  • ปริมาณคงเหลือประมาณ 200-300 ml
  • มีความยืดหยุ่นต่ำ เนื่องจากไม่สามารถสกรีนด้วยเครื่องได้
  • สามารถระบายของเหลวได้เพิ่มมากขึ้น
  • ปริมาณผลิตภัณฑ์ คงเหลือน้อยกว่า 100 ml (อ้างอิงจากการทดสอบจริง)
  • มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเดิม

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่