หลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิค

หลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิค

ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค คงหนีไม่พ้นปั๊มไฮดรอลิค ที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานและทำให้ระบบไฮดรอลิคขับเคลื่อนนั่นเอง แล้วรู้หรือไม่ว่า หลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิค เป็นอย่างไร

หลักการทำงานของปั๊มไฮดรอลิค แบ่งเป็น 3 ประเภท

ปั๊มไฮดรอลิคจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่นิยมใช้งานกัน โดยมีระบบการทำงานภายในที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ปั๊มไฮดรอลิคแบบฟันเฟือง (Gear pump)

ปั๊มไฮดรอลิคแบบเกียร์ปั๊ม หรือแบบฟันเฟือง จะมีขนาดเล็กและเบา และโครงสร้างไม่ซับซ้อน และดูแลรักษาง่าย ซึ่งเกียร์ปั๊มจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน และแบบเฟืองนอก 

1.1 เกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน (Internal Gear Pump)

เกียร์แบบฟันเฟืองในคือเกียร์จะขบกันภายใน มีหลักการทำงาน คือ น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกส่งเข้ามาทางช่อง in แล้วเข้ามาเติมเต็มช่องว่างภายในเกียร์ เมื่อปั๊มเริ่มหมุน เฟืองและโรเตอร์จะเริ่มหมุนแล้วดันน้ำมันออกในจังหวะการอัด โดยปั๊มเกียร์แบบฟันเฟืองในจะมีแรงดันอยู่ที่ 140 – 300 bar อัตราการไหลอยู่ที่ 20-64 ซีซีต่อรอบ ความเร็วรอบ 200 – 2,500 รอบต่อนาที และประหยัดพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าถึง 35%

เกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน (Internal Gear Pump)

1.2 เกียร์ปั๊มแบบเฟืองนอก (External Gear Pump)

จะเป็นเกียร์ปั๊มที่มีเกียร์สองตัว โดยฟันเฟืองของเกียร์ทั้งสองขบกันอยู่ โดยหลักการทำงานคือ น้ำมันไฮดรอลิคไหลเข้าช่อง in จนน้ำมันเต็มในช่องเกียร์ เมื่อฟันเฟืองเกียร์ทั้งสองหมุนก็จะเกิดเป็นแรงดันในการดันน้ำมันออกในช่องทางออก โดยปั๊มเกียร์แบบเฟืองนอกจะมีแรงดันสูงสุดถึง 210 bar อัตราการไหลประมาณ 0.6 – 90 ซีซีต่อรอบ มักนิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะโครงสร้างไม่ซับซ้อน ราคาถูก 

ปั๊มไฮดรอลิคแบบฟันเฟือง (Gear pump)

2. ปั๊มไฮดรอลิคแบบใบพัด (Vane pumps)

ปั๊มไฮดรอลิคแบบใบพัด (Vane pumps)

หลักการทำงานของปั๊มแบบใบพัด ลักษณะของใบพัดจะอยู่เยื้องกับจุดศูนย์กลางของตัวเรือน เพื่อให้มีช่องว่างในแต่ละช่วงที่ไม่เท่ากัน เมื่อน้ำมันไฮดรอลิคถูกส่งเข้ามาทาง ช่อง in น้ำมันจะเข้ามาเติมในส่วนช่องว่าง เมื่อปั๊มเริ่มหมุนตัว ใบพัดจะถูดสลัดออกมาสัมผัสกับตัวเรือน ซึ่งในช่วงจังหวะดูดช่องว่างระหว่างใบพัดจะถูกขยายออกจนมีช่องว่างมากที่สุด และเมื่อถึงจังหวะอัด ช่องว่างจะลดลงและดันน้ำมันออกไป วิธีการนี้จะทำให้ปั๊มไฮดรอลิคทำงานแบบเงียบ ไม่มีเสียงดัง

ปั๊มแบบใบพัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ปั๊มใบพัดค่าคงที่ (Fix displacement Vane pumps) – อาศัยการทำงานของใบพัดในการกวาดน้ำมันในตัวเรือนปั้มเพื่อสร้างอัตราการไหลของปั๊ม 
  2. ปั๊มใบพัดปรับค่าได้ (Variable Displacement Vane pumps) – ใช้ใบพัดในการกวาดน้ำมันเช่นกัน แต่สามารถปรับแรงดันและอัตราการไหลของปั๊มได้ โดยปรับสกรูเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการเยื้องศูนย์ของตัวเรือน ใช้กับงานที่ต้องมีการกำหนดแรงดัน

3. ปั๊มไฮดรอลิคแบบลูกสูบ (Piston pumps)

ปั๊มไฮดรอลิคแบบลูกสูบ (Piston pumps)

หลักการทำงานของปั๊มแบบลูกสูบ คือ จะมีแผ่น swash plate เป็นแผ่นที่อยู่นอกสุดและติดกับตัว shaft จะเป็นแกนยื่นออกมา โดยแผ่น swash plate นี้จะหมุนตามตัว shaft ไปรอบๆ เมื่อแผ่นเริ่มหมุน ส่วนที่สูงของแผ่นไปสัมผัสกับด้านล่างลูกสูบ จะไปดันลูกสูบเป็นจังหวะอัด และเมื่อหมุนต่อไปถึงส่วนที่ต่ำของแผ่น swash plate สัมผัสกับด้านล่างของลูกสูบ ลูกสูบจะเริ่มเคลื่อนที่ออกกลายเป็นจังหวะดูด เพื่ออัดฉีดน้ำมันไฮดรอลิคออกจากตัวปั๊มไปยังระบบไฮดรอลิค โดยแผ่น swash plate จะมีสกรูให้สามารถขันปรับค่าความเอียง เพื่อให้สามารถปรับค่าอัตราการไหลได้ สามารถสร้างแรงดัน 160 bar (ในรุ่นแรงดันปานกลาง) และ 350 bar (ในรุ่นแรงดันสูง) ปั๊มประเภทนี้เหมาะกับงานที่ต้องใช้แรงดันสูง

รู้ความแตกต่างของการทำงานในปั๊มไฮดรอลิคแต่ละชนิด ก็เลือกใช้ให้ถูกประเภท เพื่อประสิทธภาพในการทำงานของระบบไฮดรอลิคที่ดีที่สุด

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่