น้ำมันเครื่องดีเซลใช้แล้วมีสีดำ ดีหรือไม่

น้ำมันเครื่องดีเซลใช้แล้วมีสีดำ ดีหรือไม่