628 ความหนืดน้ำมันเกียร์คืออะไร- เลือกใช้อย

ความหนืดน้ำมันเกียร์ คืออะไร? เลือกใช้อย่างไร?