น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและยานยนต์ ที่ช่วยในการหล่อลื่นและขับเคลื่อนส่งผ่านพลังงานในระบบไฮดรอลิค เนื่องจากน้ำมันไฮดรอลิคมีความหนาแน่นคงตัวและทนต่อแรงอัดและแรงกดดันได้ดี แล้วรู้หรือไม่ว่า น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง มาดูกัน

น้ำมันไฮดรอลิค มีส่วนผสมหลักๆ  2 ส่วน คือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) และ สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก (Oil Additive)

1. น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil)

น้ำมันพื้นฐาน เป็นสารตั้งต้นของน้ำมันไฮดรอลิค  ชนิดของน้ำมันพื้นฐานจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณา โดยสถาบัน American Petroleum Institute (API) ได้แบ่งประเภทของน้ำมันพื้นฐานออกเป็น 5 ประเภท แบ่งเป็น Group I ถึง Group V เป็นการแบ่งแยกคุณภาพของน้ำมัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันออกไป โดย Group ที่ตัวเลขสูงๆ จะมีความบริสุทธิ์ของน้ำมันสูงมาก และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงตามไปด้วย

2. สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิค (Oil Additive)

สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิค จะเป็นการเติมเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรให้ดีขึ้น และมีการเติมสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ต่างกัน เช่น ทนความร้อน ทนความชื้น เป็นต้น โดยสารปรุงแต่งที่ใช้ในน้ำมันไฮดรอลิค ได้แก่

  • Anti – Ware (AW) : สารป้องกันการสึกหรอ ที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรที่กำลังทำงานจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาจมีการเสียดสีกันในระหว่างทำงานไ้ด โดย Anti ware นี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มบางๆ เคลือบผิวโลหะ เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนโลหะสัมผัสกันโดยตรง
  • Anti – Foaming : สารช่วยยับยั้งการเกิดฟอง เพราะการที่เครื่องจักรทำงาน และน้ำมันไฮดรอลิคมีการหมุนเวียนใช้งานอยู่ในระบบ ก็จะทำให้มีการเกิดฟองขึ้นมาได้ และการเกิดฟองนี้จะทำให้น้ำมันไฮดรอลิคทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสารนี้จะช่วยในฟองแตกตัวเร็ว ไม่มีฟองสะสมอยู่ในระบบ
  • Anti Oxidation : ในกระบวนการทำงาน เมื่อมีความร้อน อากาศ หรือมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเร็ว
  • สารป้องกันสนิม : เป็นสารเคลือบป้องกันผิวของโลหะ ช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจน เพื่อให้ลดการเกิดสนิม
  • Pour Point Depressant : เป็นสารที่ช่วยให้น้ำมันไฮดรอลิคไม่แข็งตัวเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ หรืออุณหภูมิติดลบ น้ำมันจึงยังคงทำงานอยู่ได้
  • Friction Modifier : เป็นสารที่เกาะผิวโลหะเพื่อให้ผิวโลหะลื่นขึ้น เป็นการแรงเสียดทาน
  • Viscosity Index Improver : สารที่ช่วยให้ความหนืดของน้ำมันคงที่ ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนืดเมื่อเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
  • Cold Flow : เป็นสารปรุงแต่งที่ช่วยให้ยังสามารถใช้งานได้ในสภาวะหนาวจัด

รู้จักกับส่วนผสมภายในน้ำมันไฮดรอลิคกันแล้ว ก็อย่าลืมเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกยาวนาน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่