การใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลให้คุ้มค่าเงิน

การใช้งาน”เครื่องยนต์ดีเซล”อย่างไรให้คุ้มค่า พร้อมวิธีการตรวจสอบก่อนใช้งาน

วันนี้เราจะมาศึกษา เครื่องยนต์ดีเซล ว่าใช้อย่างไรถึงคุ้มค่าที่สุดมาดูกัน

เครื่องยนต์ดีเซล

1. การตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์

     1.1  ระบบหล่อลื่น

  • ตรวจระดับน้ำมันในอ่างเครื่องยนต์ และห้องปั๊มหัวฉีดทุกวัน
  • ตรวจและแก้ไข การรั่วซึม

     1.2 ระบบเชื้อเพลิง

  • ตรวจระดับน้ำมันในถัง
  • ตรวจและแก้ไข การรั่วไหล

      1.3 ระบบระบายความร้อน

  • ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ
  • ตรวจและแก้ไข การรั่วซึม

      1.4 ระบบไอดี

  • ตรวจระดับน้ำมันในหม้อกรองอากาศ (แบบเปียก)
  • ตรวจไส้กรอกอากาศ (แบบแห้ง) ถ้าฝุ่นมากต้องทำความสะอาด

      1.5 ระบบไฟ

  • ตรวจระดับน้ำกรดหม้อแบตเตอรี่/เติมน้ำกลั่น

      1.6 ตรวจสอบและแก้ไขความหลวมคลอนของสลักเกลียว แป้นเกลียวต่างๆ

2. สตาร์ทติดเครื่อง

      2.1  บิดกุญแจไปตำแหน่งเผาหัวรอจนได้สัญญาณสตาร์ท

      2.2  บิดกุญแจสตาร์ทไม่ควรเกิน 10 วินาที

      2.3  หากสตาร์ทไม่ติด ควรรอ 1 นาที แล้วจึงสตาร์ทใหม่เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็ว และไม่ควรสตาร์ทเกิน 5 ครั้ง จะทำให้ไดชาร์จชำรุด

3. เมื่อติดเครื่องแล้ว

     3.1  ตรวจดูเกจ์น้ำมันเครื่องหรือไฟน้ำมันเครื่องต้องดับ

     3.2  ตรวจระบบชาร์จแบตเตอรี่ (ไฟชาร์จดับหรือไม่)

     3.3  ควรเดินเครื่องเบา ๆ 2-3นาที หรือควรขับช้า ๆ อุ่นเครื่องก่อน ก่อนออกนำใช้งาน

4. ขณะใช้งาน

     4.1  ไม่ควรเริ่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

     4.2  ไม่ควรเร่งความเร็วสูงสุดเป็นระยะเวลานาน ๆ

     4.3  หมั่นตรวจดูเกจ์ความร้อนเครื่อง ถ้าร้อนผิดปกติ ควรหยุดเครื่องทันที หาสาเหตุและแก้ไข

     4.4  ตรวจดูเกจ์น้ำมันเครื่อง ถ้าเครื่องร้อนมาก กำลังดันน้ำมันเครื่องอาจตกลงเล็กน้อย

     4.5  เมื่อมีเสียงดังผิดปกติในเครื่องยนต์หรือส่วนอื่นๆหรือเกิดความหลวมคลอนในชิ้นส่วนใด ๆ ควรหยุดเครื่องทันที ตรวจและแก้ไขไม่ควรใช้งานต่อไป เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเงินและเวลา

5. เมื่อเครื่องเกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้

      ต้องเก็บต้วอย่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 2 ขวด ทันทีก่อนผ่าเครื่องออกทำการตรวจซ่อม หากรู้สาเหตุของการเสียหายแล้ว ตัวอย่างน้ำมันที่เก็บไว้ก็ทิ้งได้ แต่ถ้าหาสาเหตุของการเสียไม่พบ การส่งตัวอย่างน้ำมันเข้าตรวจสอบในห้องแล็บอาจช่วยบอกสาเหตุได้เครื่องยนต์ดีเซล

เรายังมีคำถามที่กี่ยวกับน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ให้ท่านได้ค้นหาอีกมากมาย

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่