ประเภทของน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์

ความรู้เรื่อง ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์ — เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องจักรกล มีลักษณะเป็นฟันเฟืองที่ขบกันทำหน้าที่ในการส่งผ่านกำลังจากเพลาตัวหนึ่งไปยังเพลาอีกตัวหนึ่งเป็นการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวแบบหมุน นอกจากนี้ชุดของเกียร์ยังสามารถใช้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทดความเร็วรอบ หรือเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์หรือเฟืองท้ายของรถยนต์

ประเภทของน้ำมันเกียร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน

ประเภทของน้ำมันเกียร์ 

สามารถแยก ประเภทของน้ำมันเกียร์ ตามสภาพการใช้งานและตามมาตรฐานความข้นใสได้ดังนี้

ประเภทของน้ำมันเกียร์ แบ่งตามสภาพการใช้งาน

มาตรฐานของ API ได้กำหนดประเภทของน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายดังนี้

  • GL-1  เป็นการใช้งานในสภาพงานเบาของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมู เฟืองหนอน โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพ
  • GL-2 ใช้สำหรับงานที่หนักกว่าประเภทGL-1ของเกียร์ประเภทเฟืองหนอน เพลาล้อ น้ำมันที่ใช้จะมีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการสึกหรอ
  • GL-3  ใช้สำหรับงานที่มีสภาพความเร็วและรับแรงกดขนาดปานกลางของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมู ใช้น้ำมันที่มีสารเพิ่มคุณภาพแรงกดขนาดปานกลาง
  • GL-4  ใช้สำหรับสภาพงานที่ทำงานหนักปานกลาง ของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ มีคุณลักษณะของการทำงานถึงขั้น MIL-L-2105 และ MIL-L-2105C
  • GL-5  ใช้สำหรับในสภาพการทำงานที่หนักมากของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ และมีคุณลักษณะของงานถึงขั้น MIL-L-2105D หรือใกล้เคียงกับ MOT CS 3000B (มาตรฐานของอังกฤษ)
  • GL-6  ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟืองไอปอยด์ที่มีความเร็วสูง และมีแนวเยื้องศูนย์มากกว่า 2.0 นิ้ว และประมาณร้อยละ25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองตัวใหญ่ เช่น Ford M2C05A

ส่วนประเภทน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานทางการของสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีอยู่อย่างเดียวคือ MIL-L-2105D ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่า MIL-L-2105Cในด้านที่ว่าสามารถรับแรงกดได้สูงกว่ามีอายุการใช้งานนานกว่า น้ำมันเกียร์ MIL-L-2105D เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ใช้กับเฟืองยานยนต์ทั่วไปที่ต้องรับแรงกดสูง มีแรงกระแทกและอันตรายสูง MIL-L-2105C ถึงแม้จะยกเลิกเป็นทางการแล้ว แต่ยังใช้อ้างถึงอยู่ในวงการอุตสาหกรรม

แบ่งตามความข้นใส

มาตรฐานสำหรับกำหนดความข้นใสของน้ำมันเกียร์กำหนดโดยสมาคมวิศวกรยานยนต์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1การกำหนดความข้นใสของน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐาน SAE J306

ระดับ SAE อุณหภูมิสูงสุดที่ความข้นใส150,000 cP (oC) ค่าความข้นใส
ที่อุณหภูมิ 100 oC(cSt) ที่อุณหภูมิ 210 oF(SUS)
75W -40 สูงกว่า 4.1 40 – 49
80W -26 สูงกว่า 7.0 49 – 63
85W -12 สูงกว่า 11.0 63 – 74
90 13.5 – 24.0 74 – 120
140 24.0 –41.0 120 – 200
250 สูงกว่า 41.0 สูงกว่า 200

ตารางที่ 2การกำหนดความข้นใสของน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐาน MIL-L-2105C

ระดับ SAE อุณหภูมิสูงสุดที่ความข้นใส150,000 cP ค่าความข้นใสที่อุณหภูมิ 100 oC(cSt)
75W -40 สูงกว่า 4.1
80W-90 -26 13.5 – 24.0
85W-140 -12 24.0 -41.0

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน  ได้ที่