THAILAND TRUSTED MARK

THAILAND TRUSTED MARK คือ ตราสัญลักษณ์ รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจาก Thailand Trusted Mark จะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่ดี ผลิตภัณฑ์น้ำมันของ YUKON LUBRICANTS เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลคุณภาพสินค้า ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองจาก Thailand Trusted Mark ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า YUKON LUBRICANTS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ

YUKON LUBRICANTS ได้รับรางวัลคุณภาพสินค้าที่ไบเทคบางนา วันที่ 21 ต.ค. 2559

สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น