468 น้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำหาย เกิดจากอะไร-

น้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำหาย เกิดจากอะไร?