ปั๊มไฮดรอลิค มีเสียงดัง เกิดจากอะไร?

ปั๊มไฮดรอลิค มีเสียงดัง เกิดจากอะไร?

ปั๊มไฮดรอลิค เป็นหัวใจหลักของการทำงานในระบบไฮดรอลิค มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากการหมุน ที่ขับโดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเข้าสู่ระบบไฮดรอลิก แล้วจะทำอย่างไรดีหากอยู่ๆ ปั๊มไฮดรอลิคมีอาการผิดปกติ ส่งเสียงดัง คล้ายๆกำลังหอน วันนี้เราจึงมาอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ ปั๊มไฮดรอลิค มีเสียงดัง ดังนี้

สาเหตุหลักที่ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคมีเสียงดัง แบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ

สาเหตุที่เกิดจาก สารหล่อลื่น หรือ “น้ำมันไฮดรอลิค”

  • มีความหนืดของน้ำมัน ที่สูงหรือต่ำเกินไป ไม่ตรงกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  • ระดับน้ำมัน สูงหรือต่ำเกินไป ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กำหนดในคู่มือของเครื่องจักร
  • อุณหภูมิของน้ำมัน สูงจนผิดปกติ
  • มีน้ำรั่ว เข้าไปในระบบผสมกับน้ำมัน ทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ
  • เกิดฟองอากาศ ในน้ำมัน ถ้าเกิดฟองอากาศมาก จะส่งผลให้ ความดันในระบบไม่คงที่

สาเหตุที่เกิดจาก อุปกรณ์

  • กรองขาดูด หรือท่อทางด้านดูด และใส้กรอง เกิดการอุดตัน เนื่องจากมีสิ่งสกปรก หรือสารแขวนลอยมาก
  • มีอากาศรั่ว เข้าทางด้านดูดของปั๊ม มีอากาศรั่วเข้าบริเวณข้อต่อ และช่องว่างระหว่าง เพลาปั๊มกับซีล
  • ยอยด์ต่อไม่ได้ศูนย์กลาง
  • รอบหมุนของปั๊ม สูงเกินไป
  • กรองด้านขาดูด มีขนาดไม่เหมาะสม

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่