เกิดเสียงฟี่ๆ ดังที่ด้านหน้ากระจังรถ

เกิดเสียงฟี่ๆ ดังที่ด้านหน้ากระจังรถ