คุณลักษณะของจาระบี

วิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี เค้าทำกันยังไง?

จาระบี ส่วนประกอบสำคัญในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งคงจะรู้จักและเคยใช้งานจาระบีกันมาบ้างแล้ว โดยจาระบีก็มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป จาระบีแต่ละชนิดมีคุณลักษณะที่ต่างกัน เคยสงสัยกันไหมว่าเค้ามีวิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี กันอย่างไร?

วิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี

ก่อนจะมาเป็นจาระบีหลากหลาายคุณสมบัติให้เราเลือกใช้กัน ก็จะต้องมีการทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ของจาระบีตามมาตรฐาน ASTM โดยผ่านกรรมวิธีต่างๆ ดังนี้

1. วิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี ด้วยจุดหยดตัว

วิธีทดสอบจุดหยดตัวนั้นจะเรียกว่า D566-Dropping Point of Lubricating Grease โดยการนำเอาจาระบี และเทอร์โมมิเตอร์มาวางไว้ด้วยกัน ซึ่งจะอยู่ในถ้วยที่บรรจุอยู่ในท่อทดสอบ แล้วให้ความร้อนกับท่อจนกว่าจาระบีละลายและหยดตัวลงในถ้วย และอุณหภูมิที่ได้ขณะที่จาระบีหยดตัวก็คือ อุณหภูมิหยดตัว หรือ Dropping Point

2. วิธีทดสอบการความเหนียวแน่นที่อุณหภูมิสูง

การทดสอบความเหนียวแน่นนั้น มีวิธีการคือใส่จาระบีเอาไว้ในทรงกระบอกเปิดที่วางอยู่ในผนังอลูมิเนียม ถูกป้อนความร้อนด้วยอัตรา 5 องศาเซลเซียส ต่อนาที และใช้โพรบแบบ 3 ง่ามสอดในเนื้อจาระบี และหมุนโพรบด้วยความเร็ว 20 รอบต่อนาที ตัวโพรบจะต่ออยู่กับ โดยการหมุนแบบนี้ในขณะที่ค่อยๆ เพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆ เป็นการวัดแรงบิดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นเอง จึงสามารถทราบค่าของความเหนียวแน่นที่อุณหภูมิต่างกันได้ ว่ามีความเหนียวแน่นอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่

3. วิธีทดสอบระดับการป้องกันฝุ่นผง

การจะทดสอบว่าจาระบีมีการป้องกันฝุ่นผงมากน้อยแค่ไหน ทดสอบได้โดยเริ่มจากการเคลือบจาระบีกับตลับลูกปืน โดยบรรจุจาระบีในตลับลูกปืน แล้วหมุนตลับลูกปืนด้วยความเร็ว 1,750 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 นาที จะได้จาระบีส่วนเกินที่ล้นออกมาเคลือบเป็นชั้นฟิล์มบางๆ ที่ผิวตลับลูกปืน แล้วนำตลับลูกปืนที่ได้ไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส ความชื้น 100% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาก็นำไปทำความสะอาด และสามารถนำไปวัดระดับของการป้องกันฝุ่นผงได้

4. วิธีทดสอบการระเหยตัว

มาดูเรื่องการระเหยตัวกันบ้างว่าเค้าทำสอบกันอย่างไร ซึ่งทดสอบโดยการใช้อากาศร้อนปริมาณ 2 ลิตรผ่านเข้าไปในจาระบีที่บรรจุอยู่ในช่องแคบเล็กๆ เป็นเวลา 22 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในอุณหภูมิของอากาศช่วง 100-150 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะมีการวัดระดับการระเหยตัวของจาระบีจากน้ำหนักที่หายไป โดยคิดเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์

5. วิธีทดสอบการต้านทานน้ำ

มาถึงเรื่องน้ำๆ กันบ้าง ซึ่งมีวิธีการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

  • ทดสอบการชำระล้างจาระบีด้วยน้ำ โดยวัดระดับการชำระล้างจาระบีออกจากตลับลูกปืนที่หมุนอยู่ด้วยความเร็ว 600 รอบ/นาที ในสายน้ำที่ไหลผ่านด้วยอัตราไหล 5 มิลลิลิตร/วินาที เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้น้ำอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส และ 79 องศาเซลเซียส
  • ทดสอบการต้านทานต่อละอองน้ำ จะวัดการถูกชำระล้างออกของจาระบีบนแผ่นโลหะหนา 0.8 มิลลิเมตร โดยใช้หัวฉีดน้ำ ความดัน 275 kPa เป็นเวลา 5 นาที ใช้น้ำอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสในการทดสอบ

จะเห็นได้ว่า กว่าจะมาเป็นจาระบีคุณภาพดีและเหมาะสมกับแต่ละประเภทการใช้งานไม่ใช่ง่ายๆ เลย ดังนั้น หากมีจาระบีที่ดีในการใช้งานก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุของอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ได้ยาวนาน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จาระบียูคอน ได้ที่