รถโอเวอร์ฮีท คืออะไร? เกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไร?

คนขับรถต้องหมั่นเช็คเข็มความร้อนอย่าให้รถร้อนจนเกินไป เพราะไม่อย่างนั้นจะร้อนจนเกิดโอเวอร์ฮีท เสี่ยงต่อรถพัง รถโอเวอร์ฮีท คืออะไร หากเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

รถโอเวอร์ฮีท คือ

รถโอเวอร์ฮีท คือรถที่มีความร้อนเกินกว่าระดับปกติ … อ่านเพิ่มเติม