Oil Warning

ไฟเตือนน้ำมันเครื่อง เกิดจากอะไร?

นอกจากการขับขี่ใช้งานและการดูแลรักษาตัวรถของเราแล้ว สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมก็คือ ไฟสัญลักษณ์ที่เตือนขึ้นมาบนหน้าปัดรถ ที่คอยเตือนให้เรารับรู้และตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถของเรา ที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือ ปิดประตูรถไม่สนิท หรือไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย แต่จะมีอีกสัญญาณหนึ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย แต่ควรระวังอย่างมาก … อ่านเพิ่มเติม