OBD มีติดรถไว้ สบายใจกว่า

OBD มีติดรถไว้ สบายใจกว่า

การจะเช็คหรือตรวจสอบรถยนต์ว่าใช้งานดีหรือเปล่า ผิดปกติหรือเปล่า การจะดูแค่การแจ้งเตือนบนหน้าปัดรถยนต์บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอ เพราะอาจมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงมีการพัฒนาสิ่งที่ช่วยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับคนใช้รถได้ทราบ นั่นก็คือ OBD… อ่านเพิ่มเติม