Hydraulic Oil

ทำความรู้จัก น้ำมันไฮดรอลิค เพื่องานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทำงานอย่างไร ?

น้ำมันไฮดรอลิค หลายๆ คนน่าจะคุ้นหู หรือ เคยได้ยินกันมาอย่างแน่นอน แต่อาจจะสงสัยว่า น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulics) มีไว้สำหรับระบบอะไร รถยนต์ … อ่านเพิ่มเติม

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปของอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ  มอเตอร์ไฮดรอลิค ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้ น้ำมันไฮดรอลิคอ่านเพิ่มเติม