B7

งงมั๊ย? น้ำมันดีเซล B7 B10 ต่างกันอย่างไร เรื่องที่คนขับกระบะต้องรู้

งงมั๊ย? น้ำมันดีเซล B7 B10 ต่างกันอย่างไร เรื่องที่คนขับกระบะต้องรู้

สำหรับคนที่ขับรถกระบะ จะใช้น้ำมันดีเซลซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตามที่เราทราบกันมาสักพักแล้วว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลใหม่เป็น B7 B10 ถึงตอนนี้ก็ยังคงงงๆ กันอยู่ว่าตกลงเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร แล้วต้องใช้แบบไหน แถมบางปั๊มก็เขียนบอก บางครั้งก็ไม่บอก … อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันดีเซลเปลี่ยนชื่อ เพราะอะไร?

น้ำมันดีเซลเปลี่ยนชื่อ เพราะอะไร?

น้ำมันดีเซลเปลี่ยนชื่อ เพราะอะไร? กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศการกำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็วอ่านเพิ่มเติม