ใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภท

จะเกิดอะไรขึ้น! เมื่อ ใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภท

น้ำมันไฮดรอลิค สิ่งสำคัญของระบบไฮดรอลิคที่มีอยูในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่างๆ ซึ่งเครื่องจักรแต่ละชนิดก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตุประสงค์ในการใช้งานว่าใช้กับอะไร สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิคให้ตรงกับการใช้งานนั้นๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาก ใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภท

ส่วนผสมที่ต่างกัน ย่อมมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม