โช๊คอัพ

โช๊คอัพรถยนต์ พังสังเกตง่ายๆ

โช๊คอัพรถยนต์พัง สังเกตง่ายๆ? โช๊คอัพ เป็นอุปกรณ์ส่วนสำคัญ ทำหน้าที่ช่วยรองรับแรงกระแทกของรถยนต์ ที่กำลังขับเคลื่อนในทุกสภาพผิวถนน ทำให้แรงกระแทกลดลง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทก แม้ขับขี่บนผิวถนนที่ขรุขระ แต่ถ้ามีการขับขี่โดยที่ไม่ระมัดระวัง … อ่านเพิ่มเติม