ข้อควรพิจารณาในการ เลือกน้ำมันไฮดรอลิค

ข้อควรพิจารณาในการ เลือกน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบไฮดรอลิค และเครื่องจักรแต่ละชนิดก็ใช้น้ำมันไฮดรอลิคแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น การทนไฟ การทนความชื้น ทนแรงดัน เป็นต้น ดังนั้นจึงมีข้อควรพิจารณาในการ เลือกน้ำมันไฮดรอลิค … อ่านเพิ่มเติม