เปลี่ยนน้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเมื่อไหร่

น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเมื่อไหร่

จะขับรถขับรา ไม่ว่าเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ไปมาเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเกียร์ออโต้เราจะไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง แต่ระบบภายในกำลังทำงานอยู่ และระบบของเกียร์ออโต้ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเกียร์ธรรมดา ดังนั้น ควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกียร์ประเภทนั้น … อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่?

เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่?

รถยนต์มีชิ้นส่วนต่างๆมากมาย ที่ต้องดูแล และมีของเหลวภายในรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อครบกำหนด เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้รถสมบูรณ์ที่สุด แล้วของเหลวของรถยนต์นั้นมีอะไรบ้าง เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่?

1. เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ น้ำมันเครื่อง

อ่านเพิ่มเติม
อย่าลืม เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ก่อนรถพัง!!

อย่าลืม เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ก่อนรถพัง!!

ได้เวลาแล้วหรือยัง? เปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถยนต์ ได้แล้วนะ อย่ามองข้ามส่วนเล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญ เพราะของเหลวในรถยนต์ทุกส่วนมีความสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพ หากปล่อยปละละเลยไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายเมื่อถึงระยะ หรือปล่อยให้สกปรกเกินไปแล้ว ระวังรถจะพังก่อนเวลาอันควร!!… อ่านเพิ่มเติม

อาการแบบนี้รีบเลย เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก่อนเกียร์พัง

อาการแบบนี้รีบเลย เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก่อนเกียร์พัง

เมื่อขับรถหรือใช้รถไปนานๆ ก็ย่อมมีอาการของรถที่เกิดจากการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะ เกียร์รถยนต์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์และถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลา จึงละเลยไม่ได้ที่ต้องดูและเกียร์รถด้วยว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่า ส่วนหนึ่งของหลายๆ อาการอาจมีสาเหตุมาจากน้ำมันเกียร์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามีอาการอะไรบ้างที่ควรต้องรีบ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ … อ่านเพิ่มเติม

ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อไหร่

ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อไหร่ ?

ระบบเกียร์ โดยเฉพาะเกียร์ออโต้นั้น บางทีผู้ใช้งานขับขี่อยู่อาจจะไม่รู้ว่าในการขับรถ เหยียบคันเร่งหรือผ่อนเกียร์นั้น ระบบเกียร์ก็จะปรับเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเกียร์อยู่ตลอดเวลานั้นอาจมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอยู่ภายใน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานในการเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งก็คือน้ำมันเกียร์นั่นเอง และถ้าหากอยากรู้ว่า ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เมื่อไหร่ … อ่านเพิ่มเติม