น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซลเปลี่ยนชื่อเพราะอะไร?

น้ำมันดีเซลเปลี่ยนชื่อเพราะอะไร? กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศการกำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล หลายคนคงสงสัยว่า … อ่านเพิ่มเติม