คุณแม่ตั้งครรภ์

เคล็ดลับการเดินทางไกลร ะหว่างตั้งครรภ์

เคล็ดลับการเดินทางไกล ระหว่างตั้งครรภ์? การออกเดินทางไกล หรือท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารส่วนใหญ่ มักจะมีอาการเมื่อยล้า ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ อาจมีอาการคลื่นไส้ … อ่านเพิ่มเติม