หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง มีหน้าที่สำคัญอย่างไร ในระบบเครื่องยนต์

หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง มีหน้าที่สำคัญอย่างไร ในระบบเครื่องยนต์

หลายๆ คนอาจสงสัยว่า หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง มีหน้าที่สำคัญอย่างไร ในระบบเครื่องยนต์ ทำไมต้องเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพก่อนถึงกำหนดระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดนั้นเกิดจากอะไร ซึ่งหน้าที่หลักของน้ำมันเครื่องก็คือหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนไหว ในระบบเครื่องยนต์ … อ่านเพิ่มเติม