หน้าที่ของจาระบี

หน้าที่ของจาระบี

หน้าที่ของจาระบี

จาระบี คือสารหล่อลื่นกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว เกิดจากการผ่านกระบวนการของน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันพืช ทำปฏิกิริยากับด่างในลักษณะเดียวกับสบู่ ทำให้ได้จาระบีที่มีลักษณะเหนียวข้น แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องเสียดสีก็สามารถไหลได้สะดวก จึงนิยมนำมาใช้งานกับเครื่องจักรในบางจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ หน้าที่ของจาระบี มีอะไรบ้างที่ควรรู้… อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกับ จาระบี ส่วนผสมและวิธีการผลิต

รู้จักกับ จาระบี ส่วนผสมและวิธีการผลิต

จาระบี (Grease) เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งของเหลวและกึ่งของแข็งเป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีดัชนีความหนืดสูงเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

หน้าที่ของ จาระบี

จาระบี จะทำหน้าที่ในการช่วยหล่อลื่นจุดเสียดสีต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นปกติได้เช่น จุดเชื่อมต่อช่วงล่าง ลูกปืน … อ่านเพิ่มเติม