สีน้ำมันเครื่อง

สีน้ำมันเครื่อง แบบไหนที่ควรเปลี่ยน

สีน้ำมันเครื่อง แบบไหนที่ควรเปลี่ยน

สีน้ำมันเครื่อง เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยบ่งบอกสุขภาพของน้ำมันเครื่อง ว่าน้ำมันเครื่องยังใช้งานได้ดี หรือถึงเวลาต้องเปลี่ยน สีน้ำมันเครื่อง แบบไหนที่ควรเปลี่ยน เรามาสังเกตดูความแตกต่างของน้ำมันเครื่องแต่ละสีกันเลย

จะตรวจเช็คสีน้ำมันเครื่องได้อย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นการเช็คสีน้ำมันเครื่อง หรือระดับของน้ำมันเครื่อง … อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ช่วยได้ ถ้ารถคุณเป็นอาการเหล่านี้

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ช่วยได้ ถ้ารถคุณเป็นอาการเหล่านี้ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง มีหลายปัจจัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางหรือระยะเวลาที่เราใช้งานอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเราด้วย ใช้งานหนัก ใช้งานบ่อยก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วขึ้น อาการของรถ … อ่านเพิ่มเติม