รถโอเวอร์ฮีท

รถความร้อนขึ้น ขับต่อหรือพอแค่นี้

รถความร้อนขึ้น ขับต่อหรือพอแค่นี้

เข้าหน้าร้อนแล้ว อากาศร้อนๆ แบบนี้ต้องหมั่นดูเกจ์ความร้อน เพราะรถจะร้อนเร็วกว่าปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่า รถความร้อนขึ้น ควรเช็คอาการรถว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหน ควรขับต่อ หรือจำเป็นต้องจอด…… อ่านเพิ่มเติม

รถโอเวอร์ฮีท คืออะไร? เกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไร?

คนขับรถต้องหมั่นเช็คเข็มความร้อนอย่าให้รถร้อนจนเกินไป เพราะไม่อย่างนั้นจะร้อนจนเกิดโอเวอร์ฮีท เสี่ยงต่อรถพัง รถโอเวอร์ฮีท คืออะไร หากเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

รถโอเวอร์ฮีท คือ

รถโอเวอร์ฮีท คือรถที่มีความร้อนเกินกว่าระดับปกติ … อ่านเพิ่มเติม