ประเภทของน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์

ความรู้เรื่อง ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์ — เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องจักรกล มีลักษณะเป็นฟันเฟืองที่ขบกันทำหน้าที่ในการส่งผ่านกำลังจากเพลาตัวหนึ่งไปยังเพลาอีกตัวหนึ่งเป็นการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวแบบหมุน นอกจากนี้ชุดของเกียร์ยังสามารถใช้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทดความเร็วรอบ หรือเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้… อ่านเพิ่มเติม