น้ำมันเกียร์ มัลติเกรด โมโนเกรด คืออะไร

น้ำมันเกียร์ มัลติเกรด โมโนเกรด คืออะไร?

ถ้าพูดถึงน้ำมันเกียร์ ก็มีคุณสมบัติของน้ำมันเกียร์แตกต่างออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบเกียร์แต่ละชนิด และยังมีการแบ่งน้ำมันเกียร์ออกเป็น มัลติเกรด และโมโนเกรด แล้วเกรดทั้งสองนั้นคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร?

น้ำมันเกียร์ โมโนเกรด

น้ำมันเกียร์โมโนเกรด … อ่านเพิ่มเติม