พวงมาลัยรถยนต์

พวงมาลัยรถหนักขึ้น เกิดจากอะไร

พวงมาลัยรถหนักขึ้น เกิดจากอะไร

ขับรถขับราต้องหัดสังเกตอาการรถ ถ้าขับไปแล้วรู้สึกว่า พวงมาลัยรถหนักขึ้น คือ มีการออกแรงหมุนพวงมาลัยมากกว่าปกติ หรือเวลาบังคับรถให้เลี้ยวต้องออกแรงมากขึ้น ต้องหาสาเหตุแล้วว่าการที่รถพวงมาลัยหนักเกิดจากอะไร เพราะบางทีอาจเป็นอาการที่แจ้งเตือนความผิดปกติอะไรบางอย่าง หากรู้เร็วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

พวงมาลัยรถหนักขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
สังเกตพวงมาลัยดีๆ บอกอาการผิดปกติของรถได้

สังเกตพวงมาลัย บอกอาการผิดปกติของรถได้

ใครกำลังมีปัญหา ขับรถอยู่ดีๆ พวงมาลัยมีอาการสั่นๆ อยู่หรือเปล่า? หรือมีออาการอื่น เช่น พวงมาลัยหนัก พวงมาลัยมีเสียงดัง เป็นต้น สังเกตพวงมาลัย … อ่านเพิ่มเติม