พวงมาลัยดึง เกิดจากอะไร

พวงมาลัยดึง เกิดจากอะไร?

รถใครมีอาการแบบนี้บ้าง ขับแล้วเหมือนพวงมาลัยดึงมือ ให้เอนไปข้างใดข้างหนึ่ง จำเป็นต้องบังคับพวงมาลัยตลอดเวลาเพื่อให้รถตรง อาการ พวงมาลัยดึง เกิดจากอะไร แล้วควรป้องกันแก้ไขอย่างไร 

ยางรถยนต์

สาเหตุหลักๆ … อ่านเพิ่มเติม