ประเภทน้ำมันเครื่อง ข้อควรพิจารณาในการเลือกน้ำมันเครื่อง

ประเภทน้ำมันเครื่อง ข้อควรพิจารณาในการเลือกน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง หมายถึง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายใน ซึ่งมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวภายในระบบเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง เป็นต้น … อ่านเพิ่มเติม