ประเภทน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์ รู้ไว้จะได้ใช้ไม่ผิด

น้ำมันเกียร์ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนใช้รถจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ดังนั้น หากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ละทีก็ต้องดูให้ดีๆ ประเภทของน้ำมันเกียร์ มีแบบไหน ควรใช้แบบไหนกับรถชนิดใดบ้าง รู้เอาไว้จะได้ใช้ไม่ผิด

ประเภทของน้ำมันเกียร์

โดยมาตรฐานทั่วไปแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

ประเภทของน้ำมันเกียร์

ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์

ความรู้เรื่อง ประเภทของน้ำมันเกียร์ และมาตรฐานของน้ำมันเกียร์ — เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องจักรกล มีลักษณะเป็นฟันเฟืองที่ขบกันทำหน้าที่ในการส่งผ่านกำลังจากเพลาตัวหนึ่งไปยังเพลาอีกตัวหนึ่งเป็นการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวแบบหมุน นอกจากนี้ชุดของเกียร์ยังสามารถใช้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทดความเร็วรอบ หรือเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้… อ่านเพิ่มเติม