3 ประเภทน้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) ของน้ำมันไฮดรอลิค

3 ประเภทน้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) ของน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิคนั้น มีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วนคือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) และ สารปรุงแต่ง … อ่านเพิ่มเติม