น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและยานยนต์ ที่ช่วยในการหล่อลื่นและขับเคลื่อนส่งผ่านพลังงานในระบบไฮดรอลิค เนื่องจากน้ำมันไฮดรอลิคมีความหนาแน่นคงตัวและทนต่อแรงอัดและแรงกดดันได้ดี แล้วรู้หรือไม่ว่า น้ำมัน Hydraulic มีส่วนผสมอะไรบ้าง

น้ำมัน Hydraulic

อ่านเพิ่มเติม