เช็คสาเหตุ น้ำมันไฮดรอลิครั่ว

เช็คสาเหตุ น้ำมันไฮดรอลิครั่ว

เมื่อตรวจพบว่า น้ำมันไฮดรอลิคมีปริมาณลดลง หรือพบว่าน้ำมันมีการปะปนกับน้ำหรืออากาศ เป็นสัญญาณบอกว่า น้ำมันไฮดรอลิครั่ว ที่ไหนสักแห่ง ระบบไฮดรอลิคอาจมีรอยรั่วซึมให้อากาศและน้ำเข้าได้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เสื่อมสภาพ มาเช็คสาเหตุกันก่อนว่าน้ำมันไฮดรอลิครั่วได้จากเหตุผลใดบ้าง… อ่านเพิ่มเติม