ปัญหาความร้อนระบบไฮดรอลิค

ปัญหาความร้อนระบบไฮดรอลิค เกิดจากอะไร ?

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นส่วนสำคัญใน ระบบไฮดรอลิค ซึ่งประมาณร้อยละ 70 ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฮดรอลิคมาจากน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้เครื่องจักรทำงานบกพร่อง และต้องหยุดทำงาน มักมีสาเหตุมาจาก ความสกปรกของน้ำมันไฮดรอลิค … อ่านเพิ่มเติม