เหตุผลดีๆ ของการเลือกใช้ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

เหตุผลดีๆ ของการเลือกใช้ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

น้ำมันเครื่อง มีการแบ่งเกรดตามกรรมวิธีการผลิต สัดส่วนของน้ำมัน เป็น น้ำมันเครื่องธรรมดา น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ซึ่งเราเคยอธิบายความแตกต่างกันมาแล้ว คลิกอ่าน อ่านเพิ่มเติม