ดูอย่างไรว่าน้ำมันเครื่องผิดปกติ

ดูอย่างไรว่า น้ำมันเครื่องผิดปกติ

สำหรับผู้ที่ขับรถอยู่เป็นประจำ คงจะพอรู้แล้วว่าเราจะเช็คระดับน้ำมันเครื่องได้จากก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง แต่นอกจากการดูระดับน้ำมันเครื่อง จะดูอย่างไรว่า น้ำมันเครื่องผิดปกติ จะมีการสังเกตสีและลักษณะของน้ำมันเครื่องอย่างไร มาดูวิธีกัน

น้ำมันเครื่องผิดปกติ ดูจากสีของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องใหม่

อ่านเพิ่มเติม