น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเมื่อไหร่

น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเมื่อไหร่

จะขับรถขับรา ไม่ว่าเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ไปมาเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเกียร์ออโต้เราจะไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง แต่ระบบภายในกำลังทำงานอยู่ และระบบของเกียร์ออโต้ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเกียร์ธรรมดา ดังนั้น ควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกียร์ประเภทนั้น … อ่านเพิ่มเติม