การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม และค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์

การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม และค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ (Gear Oil) เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำงานของเกียร์สม่ำเสมอ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ … อ่านเพิ่มเติม