สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

ผู้ใช้รถบางท่านพบเจอปัญหา “น้ำมันหล่อลื่นขุ่น มีสีคล้ายๆ น้ำอ้อย หรือน้ำนม ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มักมาจากการมีสิ่งแปลปลอมอื่นๆ เข้าไปปะปนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น … อ่านเพิ่มเติม