สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

ลูกค้าของเราบางรายพบเจอปัญหา “น้ำมันหล่อลื่นขุ่น” มีสีคล้ายๆ น้ำอ้อย หรือน้ำนม ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มักมาจากการมีสิ่งแปลปลอมอื่นๆ เข้าไปปะปนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งจะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ … อ่านเพิ่มเติม