น้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลัง ทำงานอย่างไร

น้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลัง ทำงานอย่างไร ?

น้ำมันหล่อลื่นในระบบส่งกำลัง ทำงานอย่างไร ? ในปัจจุบันนี้การก่อสร้างต่างๆ จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรกล เข้ามาช่วยทุ่นแรงแทนการใช้แรงคนงานเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งนับวันเครื่องจักรกลจะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และเครื่องจักรกลเหล่านั้นต้องอาศัย … อ่านเพิ่มเติม