น้ำมันเครื่องใช้แทนน้ำมันเฟืองท้าย

จริงหรือ? น้ำมันเครื่องใช้แทนน้ำมันเฟืองท้าย

สารหล่อลื่นสำหรับใช้ในรถยนต์มีการแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองท้าย ซึ่งอาจมีการกำหนดคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละชนิดให้แตกต่างกันตามสภาพการทำงาน แล้วจริงหรือไม่? น้ำมันที่ว่าแต่ละชนิดสามารถใช้แทนกันได้ น้ำมันเครื่องใช้แทนน้ำมันเฟืองท้าย อ่านเพิ่มเติม