ทางด่วนแต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร?

ทางด่วนแต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร?

ทางด่วนแต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร? ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่า ทางด่วน โทลเวย์ มอเตอร์เวย์ ที่เราใช้เดินทางกันอยู่บ่อยๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ทำไมค่าผ่านทางไม่เท่ากัน และแต่ละเส้น … อ่านเพิ่มเติม