เติมน้ำมัน

เติมน้ำมันต้องดับเครื่องยนต์ไหม?

เติมน้ำมันต้องดับเครื่องยนต์ไหม? เป็นคำถามที่ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ยังคงสงสัยกันเป็นจำนวนมาก แต่การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักไม่มีการดับเครื่องกันแล้ว โดยตามข้อกำหนดสากล ขณะที่เติมน้ำมันจะต้องดับเครื่องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถและคนรอบข้าง ซึ่งการดับเครื่อง หรือไม่ดับก็ตามจะมีเหตุผล ข้อดี … อ่านเพิ่มเติม