จาระบี ใช้กับอะไร

จาระบี ใช้กับอะไร?

จาระบี เป็นสารหล่อลื่นชนิดกึ่งของเหลว จะมีความเหนียวข้นมากกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของเหลว ซึ่งจะมีการใช้งานในจุดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า จาระบี ใช้กับอะไร และใช้กับสภาพแวดล้อมแบบใด แบ่งตามประเภทของจาระบีได้ดังต่อไปนี้

จาระบี ใช้กับอะไร

อ่านเพิ่มเติม